30 Μαρτίου 2011

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Command Prompt - NETSTAT


Εντολή netstat : εμφανίζεται η κατάσταση των πορτών (ports) του υπολογιστή μας στο δίκτυο καθώς και πληροφορίες για την κάθε πόρτα.

π.χ.
C:\Documents and Settings\Tasos>netstat

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State
TCP tasos-pc:4908 localhost:4909 ESTABLISHED
TCP tasos-pc:4909 localhost:4908 ESTABLISHED
TCP tasos-pc:4910 localhost:4911 ESTABLISHED
TCP tasos-pc:4911 localhost:4910 ESTABLISHED
TCP tasos-pc:1074 salesf14.forthnet.gr:2233 ESTABLISHED
TCP tasos-pc:1315 salesf1.forthnet.gr:1561 ESTABLISHED
TCP tasos-pc:1323 athedsl-298365.home.otenet.gr:2050 ESTABLISHED
TCP tasos-pc:1361 wa-in-f18.google.com:http TIME_WAIT
TCP tasos-pc:1368 wa-in-f18.google.com:http ESTABLISHED
TCP tasos-pc:3483 by1msg5146418.gateway.edge.messenger.live.com:1863 ESTABLISHED
TCP tasos-pc:4250 adsl96-29.kln.forthnet.gr:1354 ESTABLISHED

για παράδειγμα παρατηρούμε στην προτελευταία γραμμή οτι για την επικοινωνία με τον live messenger χρησιμοποιούνται οι πόρτες 3483 (από τον υπολογιστή) και η 1863 (από τον messenger)

BACKTRACK LINUX RSS

BackTrack Linux News

HackersWorld RSS

---- ((( Hacker's World ))) ----

EXPLOIT-DB RSS

Exploit-DB updates Feeds

METASPLOIT RSS

Metasploit Feeds

g0tmi1k RSS

Gotmilk Feeds

Offensive Security RSS

Offensive Security Feeds

Security Focus RSS

Security Focus Feeds

h-secutity RSS

The H Security

Wired How-To Wiki RSS

Wired How-To Wiki

Geekword RSS

Geekword
Ping blog