30 Μαρτίου 2011

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Command Prompt - NSLOOKUPΕντολή nslookup : μας επιτρέπει να εισάγουμε ένα όνομα host για να ανακαλύψουμε την Internet διεύθυνση του και το αντίστροφο. Χρησιμοποιείται συνήθως στέλνοντας μια ερώτηση σε έναν συγκεκριμένο DNS server ο οποίος έπειτα επιστρέφει τις ζητούμενες πληροφορίες.

Η εντολή nslookup συντάσσεται ως εξής :
nslookup [Τη διεύθυνση του site]

π.χ.
Έστω ότι θέλουμε να ελέγξουμε το site τou Google

C:\Documents and Settings\Tasos>nslookup www.google.com
Server: nsath.forthnet.gr
Address: 193.92.150.3

Non-authoritative answer:
Name: www.l.google.com
Addresses: 74.125.79.103, 74.125.79.104, 74.125.79.99, 74.125.79.147
Aliases: www.google.com

BACKTRACK LINUX RSS

BackTrack Linux News

HackersWorld RSS

---- ((( Hacker's World ))) ----

EXPLOIT-DB RSS

Exploit-DB updates Feeds

METASPLOIT RSS

Metasploit Feeds

g0tmi1k RSS

Gotmilk Feeds

Offensive Security RSS

Offensive Security Feeds

Security Focus RSS

Security Focus Feeds

h-secutity RSS

The H Security

Wired How-To Wiki RSS

Wired How-To Wiki

Geekword RSS

Geekword
Ping blog