30 Μαρτίου 2011

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Command Prompt - PING

Εντολή ping : πιστοποιούμε την σωστή λειτουργία του δικτύου
Η εντολή ping χρησιμοποιεί το ICMP (Internet Control Message Protocol) για να στείλει πακέτα ECHO_REQUEST με στόχο την πρόκληση ECHO_REPLY. Τo ping χρησιμοποιείται για να γίνει έλεγχος της λειτουργίας μιας άλλης δικτυακής συσκευής συνδεδεμένης στο δίκτυο.

Η εντολή PING συντάσσεται ως εξής :
Ping [Διεύθυνση IP δικτυακής συσκευής που θέλουμε να ελέγξουμε]

π.χ.
Έστω ότι θέλουμε να ελέγξουμε αν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή μας και των υπολογιστών με διευθύνσεις IP : 192.168.0.1 και IP : 192.168.0.2

C:\Documents and Settings\Tasos>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=25
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=25
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=25
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=25

Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

Παρατηρούμε ότι ο υπολογιστής μας έστειλε 4 πακέτα των 32 bytes και πήρε 4 θετικές απαντήσεις από τον υπολογιστή με την IP : 192.168.0.1 Επίσης παρατηρούμε ότι ο χρόνος απόκρισης είναι μικρότερος του 1ms (time<1ms) πράγμα που μας δείχνει ότι η επικοινωνία μεταξύ των 2 υπολογιστών είναι άριστη. Σε περίπτωση που είχαμε μεγαλύτερο χρόνο απόκρισης θα συμπεράναμε ότι ίσως η γραμμή επικοινωνίας των δυο
υπολογιστών να είναι πολύ φορτωμένη.

C:\Documents and Settings\Tasos>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.2:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Παρατηρούμε ότι ο υπολογιστής μας έστειλε 4 πακέτα και πήρε 4 αρνητικές απαντήσεις από τον υπολογιστή με την IP : 192.168.0.2 Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Μερικοί από τους παράγοντες στους οποίους μπορεί να οφείλεται το πρόβλημα είναι :
* Πρόβλημα στην καλωδίωση
* Πρόβλημα στις κάρτες δικτύων (hardware)
* Λάθος ρυθμίσεις δικτύου (TCP/IP)
* FireWall

Συντάσσοντας την εντολή με -t στο τέλος (ping 192.168.0.1 -t)
στέλνουμε πακέτα ελέγχου έως ότου το σταματήσουμε εμείς με CTRL+C

BACKTRACK LINUX RSS

BackTrack Linux News

HackersWorld RSS

---- ((( Hacker's World ))) ----

EXPLOIT-DB RSS

Exploit-DB updates Feeds

METASPLOIT RSS

Metasploit Feeds

g0tmi1k RSS

Gotmilk Feeds

Offensive Security RSS

Offensive Security Feeds

Security Focus RSS

Security Focus Feeds

h-secutity RSS

The H Security

Wired How-To Wiki RSS

Wired How-To Wiki

Geekword RSS

Geekword
Ping blog