17 Μαΐου 2011

PENETRATION TESTS

Οι δοκιμές διείσδυσης (penetration tests) έχουν ως σκοπό τον έλεγχο,την καταγραφή και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ασφάλειας που προστατεύουν μια δικτυακή υποδομή.
Πλέον οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις δικτυακές υποδομές μέσω των οποίων διακινούν και αποθηκεύουν δεδομένα, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος σε επίδοξους εισβολείς να εκμεταλλευτούν τυχόν ευπάθειες στο δίκτυο προκαλώντας σοβαρές βλάβες στις εταιρικές υποδομές σπιλώνοντας τη φήμη της εταιρείας και εκθέτοντας σημαντικά ή ευαίσθητα δεδομένα.
Καθημερινά παρατηρούνται φαινόμενα ηλεκτρονικών επιθέσεων από κακόβουλους εισβολείς, σε εταιρείες-στόχους, οι οποίοι υποκλέπτουν σημαντικά και απόρρητα δεδομένα, ή απλώς τις μολύνουν με ιούς και καταστρέφουν όλα τα αρχεία της. Εάν κανείς αναλογιστεί τις συνέπειες αυτών των γεγονότων, ίσως τρομοκρατηθεί:
- Απώλεια Κέρδους
- Απώλεια αξιοπιστίας από μεριάς πελατών
- Απώλεια σημαντικών και απόρρητων δεδομένων
- Καταστροφή της εικόνας της εταιρείας
- Παρεμπόδιση της επιχειρηματικής συνέχειας κ.α.
Δεν υπάρχει όμως λόγος πανικού. Εάν έχετε λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ακολουθείτε τους κανόνες ασφάλειας, οι οποίοι πρέπει να αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τότε μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι…

BACKTRACK LINUX RSS

BackTrack Linux News

HackersWorld RSS

---- ((( Hacker's World ))) ----

EXPLOIT-DB RSS

Exploit-DB updates Feeds

METASPLOIT RSS

Metasploit Feeds

g0tmi1k RSS

Gotmilk Feeds

Offensive Security RSS

Offensive Security Feeds

Security Focus RSS

Security Focus Feeds

h-secutity RSS

The H Security

Wired How-To Wiki RSS

Wired How-To Wiki

Geekword RSS

Geekword
Ping blog