30 Μαρτίου 2011

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Command Prompt - HOSTNAMEΕντολή hostname : μας εμφανίζει το όνομα με το οποίο ο υπολογιστής μας βρίσκεται στο δίκτυο

π.χ.
C:\Documents and Settings\Tasos>hostname
tasos-pc

BACKTRACK LINUX RSS

BackTrack Linux News

HackersWorld RSS

---- ((( Hacker's World ))) ----

EXPLOIT-DB RSS

Exploit-DB updates Feeds

METASPLOIT RSS

Metasploit Feeds

g0tmi1k RSS

Gotmilk Feeds

Offensive Security RSS

Offensive Security Feeds

Security Focus RSS

Security Focus Feeds

h-secutity RSS

The H Security

Wired How-To Wiki RSS

Wired How-To Wiki

Geekword RSS

Geekword
Ping blog