30 Μαρτίου 2011

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Command Prompt - IPCONFIGΕντολή ipconfig : Αποδίδει όλες τις τρέχουσες δικτυακές ρυθμίσεις του υπολογιστή για κάθε δικτυακό interface του συστήματος.

π.χ.
C:\Documents and Settings\Tasos>ipconfig

Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

στο παράδειγμα μας ο υπολογιστής μας έχει την διεύθυνση 192.168.0.100 και ο router την 192.168.0.1

Παράδειγμα:
Πολλές φορές έχουμε συνδέσει ένα router στον υπολογιστή μας και δεν γνωρίζουμε την IP του έτσι ώστε να μπούμε στο web interface και να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε. Συνήθως τα router εργοστασιακά είναι ρυθμισμένα σε DHCP, δηλαδή να δίνουν αυτόματα IP στους συνδεδεμένους υπολογιστές.
Ρυθμίζοντας τη κάρτα δικτύου (TCP/IP properties - TCP/IP ιδιότητες)του υπολογιστή μας να παίρνει αυτόματα IP και με τη χρήση της εντολής ipconfig μπορούμε να βρούμε εύκολα την IP του router μας. Στο παραπάνω παράδειγμα η IP του router είναι η 192.168.0.1

BACKTRACK LINUX RSS

BackTrack Linux News

HackersWorld RSS

---- ((( Hacker's World ))) ----

EXPLOIT-DB RSS

Exploit-DB updates Feeds

METASPLOIT RSS

Metasploit Feeds

g0tmi1k RSS

Gotmilk Feeds

Offensive Security RSS

Offensive Security Feeds

Security Focus RSS

Security Focus Feeds

h-secutity RSS

The H Security

Wired How-To Wiki RSS

Wired How-To Wiki

Geekword RSS

Geekword
Ping blog